Katecheza

Audiencja Generalna: Katecheza ojca swietego Franciszka: Dlaczego Jubileusz Miłosierdzia

Audiencja Generalna: Katecheza ojca swietego Franciszka: Dlaczego Jubileusz Miłosierdzia
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 9 grudnia 2015 r. [Multimedia]     To, co Bogu najmilsze Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Wczoraj otworzyłem tutaj, w Bazylice św. Piotra, Drzwi Święte Jubileuszu Miłosierdzia, a już wcześniej otworzyłem je w katedrze w Bangi w Republice Środkowoafrykańskiej. Dziś chciałbym rozważyć razem z wami znaczenie tego Roku Świętego, odpowiadając na pytanie: po co ten Jubileusz Miłosierdzia? Co to oznacza? Kościół potrzebuje...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza ojca Świetego Franciszka: Znak jubileuszu

Audiencja Generalna Katecheza ojca Świetego Franciszka: Znak jubileuszu
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 16 grudnia 2015 r. [Multimedia]     Znak jubileuszu Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! W ubiegłą niedzielę zostały otworzone Drzwi Święte w katedrze Rzymu, bazylice św. Jana na Lateranie, i został otworzona Brama Miłosierdzia w katedrze każdej diecezji świata, również w sanktuariach i kościołach wskazanych przez biskupów. Jubileusz jest na całym świecie, nie tylko w Rzymie. Pragnąłem, aby ten znak Drzwi Świętych był obecny w...

Read more


Audiencja Generalna: Katecheza Ojca Świetego Franciszka

Audiencja Generalna: Katecheza Ojca Świetego Franciszka
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 30 grudnia 2015 r. [Multimedia]   Zbawieni przez dziecko Bracia i Siostry, dzień dobry! W tych dniach świąt Bożego Narodzenia jest nam ukazywane Dzieciątko Jezus. Jestem pewien, że w naszych domach jeszcze wiele rodzin ustawiło  szopkę, kontynuując tę piękną tradycję, którą zapoczątkował św. Franciszek z Asyżu i dzięki której jest wciąż żywa w naszych sercach tajemnica Boga, który staje się człowiekiem.   Nabożeństwo do...

Read more


Audiencja Generalna: Katecheza Papieza Franciszka: Wierność w miłosierdziu jest istotą Boga

Audiencja Generalna: Katecheza Papieza Franciszka: Wierność w miłosierdziu jest istotą Boga
KATECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 13 stycznia 2016 r. [Multimedia]   Wierność w miłosierdziu jest istotą Boga Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Dziś rozpoczynamy katechezy o miłosierdziu w perspektywie biblijnej, aby uczyć się miłosierdzia, słuchając tego, czego sam Bóg naucza nas swoim słowem. Zaczynamy od Starego Testamentu, który przygotowuje nas i prowadzi do pełnego objawienia Jezusa Chrystusa, w którym w pełni objawia się miłosierdzie Ojca. Pan...

Read more


Audiencja Generalna: Katecheza Papieza Franciszka: Miłosierdzie Boże jest silniejsze od podziałów

Audiencja Generalna: Katecheza Papieza Franciszka: Miłosierdzie Boże jest silniejsze od podziałów
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 20 stycznia 2016 r. [Multimedia]   Miłosierdzie Boże jest silniejsze od podziałów Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Wysłuchaliśmy tekstu biblijnego, który w tym roku inspiruje rozważania w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, trwającym od 18 do 25 stycznia: w tym tygodniu. Ten fragment Pierwszego Listu św. Piotra został wybrany przez grupę ekumeniczną z Łotwy, której zadanie to powierzyła Światowa Rada Kościołów oraz Papieska...

Read more


Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia: Ścisła więź łącząca miłosierdzie i misję

Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia: Ścisła więź łącząca miłosierdzie i misję
NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA PAPIEŻ FRANCISZEK AUDIENCJA JUBILEUSZOWA Sobota, 30 stycznia 2016 r. [Multimedia]   Ścisła więź łącząca miłosierdzie i misję Drodzy Bracia i Siostry! Dzień po dniu dochodzimy do istoty Roku Świętego Miłosierdzia. Towarzysząc nam swoją łaską, Pan kieruje naszymi krokami, gdy przechodzimy przez Drzwi Święte, i wychodzi nam na spotkanie, aby być zawsze z nami, pomimo naszych uchybień i naszych oporów. Obyśmy zawsze odczuwali potrzebę Jego przebaczenia,...

Read more


Audiencja Generalna: Katecheza Papieza Franciszka: Zapas złota i srebra

Audiencja Generalna: Katecheza Papieza Franciszka: Zapas złota i srebra
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 27 stycznia 2016 r. [Multimedia]   Zapas złota i srebra Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! W Piśmie Świętym miłosierdzie Boga jest obecne w całej historii ludu Izraela. Pan towarzyszy swoim miłosierdziem drodze patriarchów, obdarza ich potomstwem pomimo niepłodności, prowadzi ich drogami łaski i pojednania, jak to ukazuje historia Józefa i jego braci (por. Rdz 37-50). Myślę również o licznych braciach, którzy żyjąc w jednej rodzinie...

Read more


Audiencja Generalna: Katecheza Papieza Franciszka: Miłosierdzie drogą sprawiedliwości

Audiencja Generalna: Katecheza Papieza Franciszka: Miłosierdzie drogą sprawiedliwości
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 3 lutego 2016 r. [Multimedia]     Miłosierdzie drogą sprawiedliwości Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Pismo Święte przedstawia nam Boga jako nieskończone miłosierdzie, ale także jako doskonałą sprawiedliwość. Jak pogodzić te dwie rzeczy? W jaki sposób rzeczywistość miłosierdzia łączy się z wymogami sprawiedliwości? Mogłoby się wydawać, że są to dwie rzeczywistości sprzeczne ze sobą; w gruncie rzeczy tak nie jest, bowiem to...

Read more


Audiencja Generalna: Katecheza Papieza Franciszka: Jubileusz okazją do dzielenia się

Audiencja Generalna: Katecheza Papieza Franciszka: Jubileusz okazją do dzielenia się
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 10 lutego 2016 r. [Multimedia]   Jubileusz okazją do dzielenia się Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry i dobrej drogi wielkopostnej! Dobrze się składa, a także jest znaczące, że ta audiencja odbywa się właśnie w Środę Popielcową. Rozpoczynamy drogę Wielkiego Postu i dziś poświęcamy uwagę starodawnemu ustanowieniu «jubileuszu»; jest on sprawą starodawną, poświadczoną w Piśmie Świętym. Mowa jest o tym zwłaszcza w Księdze Kapłańskiej,...

Read more


Audiencja Generalna: Katecheza Papieza Franciszka: Związek między zaangażowaniem a miłosierdziem

Audiencja Generalna: Katecheza Papieza Franciszka: Związek między zaangażowaniem a miłosierdziem
NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA PAPIEŻ FRANCISZEK AUDIENCJA JUBILEUSZOWA Sobota, 20 lutego 2016 r. [Multimedia] Związek między zaangażowaniem a miłosierdziem Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Jubileusz Miłosierdzia to dobra okazja, aby zagłębić się w tajemnicę dobroci i miłości Boga. W tym czasie Wielkiego Postu Kościół zachęca nas do coraz pełniejszego poznawania Pana Jezusa i konsekwentnego życia wiarą, obierając styl życia, wyrażający miłosierdzie Ojca. Przez to zaangażowanie, do...

Read more


Katecheza Papieźa Franciszka Audiencja Generalna: Rozgrywki władzy

Katecheza Papieźa Franciszka Audiencja Generalna: Rozgrywki władzy
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 24 lutego 2016 r. [Multimedia]   Rozgrywki władzy Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Kontynuujemy katechezy na temat miłosierdzia w Piśmie Świętym. W różnych fragmentach mowa jest o władcach, o królach, o ludziach «wysoko» postawionych, a także o ich arogancji i nadużyciach. Bogactwo i władza mogą być rzeczami dobrymi i użytecznymi dla wspólnego dobra, jeżeli są oddawane na służbę ubogich i wszystkich ludzi, sprawiedliwie i z...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Drzwi zawsze otwarte

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka:  Drzwi zawsze otwarte
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 2 marca 2016 r. [Multimedia]   Drzwi zawsze otwarte Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Mówiąc o miłosierdziu Bożym, wielokrotnie przywoływaliśmy postać ojca rodziny, który kocha swoje dzieci, pomaga im, troszczy się o nie, przebacza im. I jako ojciec wychowuje je i napomina, kiedy błędnie postępują, pomagając im wzrastać w dobru. W ten sposób jest przedstawiony Bóg w pierwszym rozdziale Księgi proroka Izajasza, w którym Pan,...

Read more


Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia: Ścisły związek istniejący między miłosierdziem a służbą

Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia: Ścisły związek istniejący między miłosierdziem a służbą
NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA PAPIEŻ FRANCISZEK AUDIENCJA JUBILEUSZOWA Sobota, 12 marca 2016 r. [Multimedia]     Ścisły związek istniejący między miłosierdziem a służbą Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Zbliżamy się do świąt wielkanocnych, głównej tajemnicy naszej wiary. Ewangelia Jana — jak słyszeliśmy — mówi, że Jezus, zanim dla nas umarł i zmartwychwstał, uczynił gest, który wyrył się w pamięci uczniów: obmył im stopy. Był to gest niespodziewany i bulwersujący, do tego...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Otwórzcie drzwi migrantom

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka:  Otwórzcie drzwi migrantom
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 16 marca 2016 r. [Multimedia]     Otwórzcie drzwi migrantom Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Rozdziały 30. i 31. Księgi proroka Jeremiasza są nazywane «księgą pocieszenia», bowiem w nich miłosierdzie Boga jawi się w całej swej zdolności napełniania otuchą i otwierania na nadzieję serc ludzi przygnębionych. Dziś również my chcemy usłyszeć to przesłanie pocieszenia. Jeremiasz zwraca się do Izraelitów, którzy byli zesłani...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Ogarnięci miłosierdziem

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Ogarnięci miłosierdziem
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 23 marca 2016 r. [Multimedia]     Ogarnięci miłosierdziem Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Nasze rozważania nad miłosierdziem Boga wprowadzają nas dzisiaj w Triduum paschalne. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę będziemy przeżywać jako doniosłe chwile, pozwalające nam coraz bardziej zgłębiać wielką tajemnicę naszej wiary — zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tych trzech dniach wszystko...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Bóg jest większy od naszego grzechu

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Bóg jest większy od naszego grzechu
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 30 marca 2016 r. [Multimedia]   Bóg jest większy od naszego grzechu Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Dzisiaj kończymy katechezy na temat miłosierdzia w Starym Testamencie, rozważając Psalm 51., nazywany Miserere. Jest to modlitwa pokutna, w której prośba o przebaczenie jest poprzedzona wyznaniem winy i w której osoba modląca się, pozwalając oczyścić się miłością Pana, staje się nowym stworzeniem, zdolnym do...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: W kolejce z grzesznikami

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: W kolejce z grzesznikami
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 6 kwietnia 2016 r. [Multimedia]     W kolejce z grzesznikami Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Po rozważaniach na temat miłosierdzia Boga w Starym Testamencie dzisiaj rozpoczynamy medytacje nad tym, jak Jezus całkowicie je wypełnił. Miłosierdzie, które On okazywał, konkretyzował i głosił zawsze, w każdej chwili swojego ziemskiego życia. Gdy spotyka tłumy, gdy głosi Ewangelię, leczy chorych, zbliża się do ostatnich, przebacza...

Read more


Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
 NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA PAPIEŻ FRANCISZEK AUDIENCJA OGÓLNA Sobota, 9 kwietnia 2016 [Multimedia]   Speaker:[Drodzy bracia i siostry, usłyszana przez nas Ewangelia zwraca naszą uwagę na istotny aspekt naszej pobożności: jałmużnę. W języku greckim termin ten oznacza „miłosierdzie” i ukazuje, w jaki sposób można ulżyć trudnościom osób potrzebujących. Ważne wskazania dotyczące obowiązku dawana jałmużny znajdujemy w Starym Testamencie, gdy Bóg domaga się od ludzi szczególnej...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Przy jednym stole z grzesznikami

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Przy jednym stole z grzesznikami
KATECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 13 kwietnia 2016 r. [Multimedia]   Przy jednym stole z grzesznikami Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Wysłuchaliśmy Ewangelii o powołaniu Mateusza. Mateusz był «celnikiem», to znaczy poborcą podatków na rzecz imperium rzymskiego, dlatego był powszechnie uważany za grzesznika. Jednak Jezus powołuje go, żeby za Nim poszedł i został Jego uczniem. Mateusz zgadza się i zaprasza Go do swojego domu na kolację, razem z uczniami. Wtedy dochodzi...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Jezus staje po stronie płaczącej kobiety

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Jezus staje po stronie płaczącej kobiety
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 20 kwietnia 2016 r. [Multimedia]     Jezus staje po stronie płaczącej kobiety Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Dziś chcemy poświęcić uwagę pewnemu aspektowi miłosierdzia, dobrze ukazanemu we fragmencie Ewangelii Łukasza, którego wysłuchaliśmy. Chodzi o fakt, który miał miejsce, kiedy Jezus był w gościnie u faryzeusza imieniem Szymon. Ten postanowił zaprosić Jezusa do swojego domu, ponieważ słyszał, że mówiono o Nim dobrze...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Kto jest bliźnim

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Kto jest bliźnim
KATECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 27 kwietnia 2016 r. [Multimedia]     Kto jest bliźnim Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Dzisiaj rozważamy przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie (por. Łk 10, 25-37). Uczony w Prawie wystawia na próbę Jezusa, zadając Mu takie pytanie: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» (w. 25). Jezus domaga się, aby on sam dał sobie odpowiedź, i ten odpowiada doskonale: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,...

Read more


Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA PAPIEŻ FRANCISZEK AUDIENCJA JUBILEUSZOWA Sobota, 30 kwietnia 2016 r. [Multimedia] Dzisiaj zatrzymujemy się nad ważnym aspektem miłosierdzia jakim jest pojednanie. Bóg nigdy nie odmawia udzielenia ludziom swojego przebaczenia. Nigdy nie godzi się z możliwością, by jakaś osoba pozostawała wkluczona z Jego miłości, jednakże pod warunkiem, że znajdzie w niej jakiś znak skruchy z powodu popełnionego zła. Nie możemy pojednać się z Bogiem jedynie o...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Dla Boga nikt nie jest ostatecznie stracony

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Dla Boga nikt nie jest ostatecznie stracony
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 4 maja 2016 r. [Multimedia] Dla Boga nikt nie jest ostatecznie stracony Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Wszyscy znamy wizerunek Dobrego Pasterza, który bierze na ramiona zabłąkaną owieczkę. Od zawsze ta ikona symbolizuje troskę Jezusa o grzeszników i miłosierdzie Boga, który nie godzi się z utratą kogoś. Przypowieść tę opowiada Jezus, aby dać do zrozumienia, że Jego obcowanie z grzesznikami nie powinno gorszyć, ale przeciwnie,...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Logika Bożego objęcia

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Logika Bożego objęcia
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 11 maja 2016 r. [Multimedia]   Logika Bożego objęcia Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Dziś ta audiencja odbywa się w dwóch miejscach; ponieważ istniała obawa, że spadnie deszcz, chorzy są w Auli Pawła VI, połączeni z nami za pośrednictwem telebimu; są dwa miejsca, ale jedna audiencja. Pozdrawiamy chorych, którzy są w Auli Pawła VI. Dziś chcemy rozważać przypowieść o miłosiernym Ojcu. Mówi ona o ojcu i jego dwóch synach i ukazuje...

Read more


Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia: Trzeba otrząsnąć się z obojętności i uwolnić się z niewoli dobrobytu materialnego

Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia: Trzeba otrząsnąć się z obojętności i uwolnić się z niewoli dobrobytu materialnego
NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA PAPIEŻ FRANCISZEK AUDIENCJA JUBILEUSZOWA Sobota, 30 kwietnia 2016 r. [Multimedia]   Trzeba otrząsnąć się z obojętności i uwolnić się z niewoli dobrobytu materialnego Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Dzisiejszy dzień nie wydaje się zbyt piękny [pada deszcz], ale wy jesteście dzielni i przyszliście pomimo deszczu. Dziękuję! Obecna audiencja odbywa się w dwóch miejscach. Chorzy są w Auli Pawła VI, z powodu deszczu; jest im tam wygodniej, i ...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

KATECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 18 maja 2016 r. [Multimedia]     Speaker: [Bracia i siostry, usłyszana przez nas przypowieść o bogaczu i Łazarzu przypomina o oskarżeniu, jakie w Dniu Sądu Ostatecznego usłyszą ci, którzy nie czynili miłosierdzia. Życie bogacza, tu na ziemi obfituje w luksus: piękny pałac, obfitość jedzenia, wystawne uczty, wspaniałe stroje, świetna zabawa. Życie Łazarza przeciwnie, to skrajna bieda, ubóstwo, pasmo niepowodzeń: jest bezdomny, pokryty...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Trzeba modlić się zawsze i nigdy nie ustawać

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka: Trzeba modlić się zawsze i nigdy nie ustawać
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 25 maja 2016 r. [Multimedia]     Trzeba modlić się zawsze i nigdy nie ustawać Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Ewangeliczna przypowieść, którą usłyszeliśmy przed chwilą (Łk, 18, 1-8), zawiera ważną naukę: «Trzeba się modlić zawsze i nigdy nie ustawać» (por. w. 1). Tak więc nie chodzi o to, by modlić się od czasu do czasu, kiedy mam ochotę. Nie, Jezus mówi, że trzeba «modlić się zawsze i nie ustawać». I podaje przykład wdowy i...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 1 czerwca 2016 r. [Multimedia]   Dziś w kontekście modlitwy zatrzymujemy się przypowieści o faryzeuszu i celniku (por. Łk 18,9-14). Modlitwa faryzeusza jest wprawdzie dziękczynieniem skierowanym do Boga, ale w rzeczywistości jest ona demonstracją własnych zasług, z poczuciem wyższości wobec „innych ludzi”, określonych jako „zdziercy, oszuści, cudzołożnicy”, jak, na przykład, „ten celnik” (w. 11). Faryzeusz modli się do Boga,...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 8 czerwca 2016 r. [Multimedia]   Speaker: [Drodzy bracia i siostry! Rozważamy dzisiaj wielki dar Bożego miłosierdzia, pierwszy cud, jaki Pan Jezus uczynił na początku swej publicznej działalności na weselu w Kanie Galilejskiej. Kłopotliwą dla nowożeńców sytuację i swoje spostrzeżenie: „Nie mają już wina” (J 2, 3), Matka Boże powierza Synowi. Jej prośba, wymiana spojrzeń z Jezusem, kończy się poleceniem skierowanym do...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 15 czerwca 2016 r. [Multimedia]     Dziś w perspektywie miłosierdzia odczytujemy wydarzenie przywrócenia wzroku niewidomemu z Jerycha (por. Łk 18,35-43). Ów niewidomy siedział przy drodze i żebrał (por. w. 35), podczas gdy ludzie przechodzili zajęci swymi sprawami. Droga, która może być miejscem spotkania, była dla niego miejscem samotności. Jest to smutny obraz człowieka usuniętego na margines. Woła przyzywając Jezusa,...

Read more


Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA PAPIEŻ FRANCISZEK AUDIENCJA JUBILEUSZOWA Sobota, 18 kwietnia 2016 r. [Multimedia]   Speaker: [Drodzy bracia i siostry, po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus polecił Apostołom misję głoszenia światu orędzia nawrócenia iodpuszczenia grzechów. Są to dwa aspekty ilustrujące miłosierdzie Boga, który troszczy się o nas z miłością. Dzisiaj rozważymynawrócenie. Znamy ze Starego Testamentu przepowiadanie proroków, którzy nieustannie wzywali lud, by...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 22 czerwca 2016 r. [Multimedia]     Speaker: [„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” (Łk 5,12). Tymi słowami, jak słyszeliśmy w przypomnianej dzisiaj Ewangelii, błagał o cud uzdrowienia pewien trędowaty. Pan Jezus „zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!»” (1, 41). Prawo Mojżeszowe zakazywało zbliżać się do osób trędowatych (por. Kpł 13,45-46). Chrystus wyciągnął jednak do...

Read more


Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA PAPIEŻ FRANCISZEK AUDIENCJA JUBILEUSZOWA Czwartek, 30 kwietnia 2016 r. [Multimedia]     Codzienne życie pozwala nam namacalnie dotknąć wielu potrzeb dotyczących osób najuboższych i najbardziej doświadczanych. Potrzebujemy wrażliwości, aby dostrzegać cierpienie i ubóstwo wielu braci i sióstr. Czasami mijamy sytuacje dramatycznego ubóstwa i wydaje się, że nas one nie dotyczą. Wiele jest wyrazów miłosierdzia Boga wobec nas! Ten, kto doświadczył w swoim...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka: Mozaika braterstwa

Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka: Mozaika braterstwa
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 3 sierpnia 2016 r. [Multimedia]     Mozaika braterstwa Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Dziś chciałbym przedstawić krótko refleksje na temat podróży apostolskiej do Polski, którą odbyłem w minionych dniach. Okazją do tej podróży był Światowy Dzień Młodzieży — 25 lat po owym historycznym, który odbył się w Częstochowie, wkrótce po zniesieniu «żelaznej kurtyny». W ciągu tych 25 lat zmieniła się Polska, zmieniła się Europa i...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka: Droga miłosierdzia prowadzi od serca do rąk

Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka: Droga miłosierdzia prowadzi od serca do rąk
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 10 sierpnia 2016 r. [Multimedia]     Droga miłosierdzia prowadzi od serca do rąk Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Fragment Ewangelii Łukasza, który usłyszeliśmy (7, 11-17), przedstawia nam cud Jezusa naprawdę imponujący: wskrzeszenie młodzieńca. A jednak istotą tego opowiadania jest nie cud, ale czułość Jezusa w stosunku do mamy tego chłopca. Miłosierdzie przybiera tutaj imię wielkiego współczucia dla kobiety, która straciła...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka: Zdolni do współczucia

Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka: Zdolni do współczucia
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 17 sierpnia 2016 r. [Multimedia]     Zdolni do współczucia Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! Dziś zechciejmy zastanowić się nad cudem rozmnożenia chlebów. Na początku opowiadania o tym u Mateusza (por. 14, 13-21) Jezus dopiero co otrzymał wiadomość o śmierci Jana Chrzciciela i przeprawia się łodzią przez jezioro w poszukiwaniu «miejsca na pustkowiu, odosobnionego» (por. w. 13). Ludzie jednak zorientowali się i uprzedzają Go,...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 24 sierpnia 2016 r. [Multimedia]     Zamiast katechezy Ojciec Święty skierował słowa solidarności i współczucia do ludności, która ucierpiała w trzęsieniu ziemi, jakie miało miejsce tej nocy w środkowych Włoszech. Zostały zrujnowane miasta i wsie, są ranni i zabici, wśród nich dzieci i całe rodziny. Papież zapewnił mieszkańców Accumoli, Amatrice, w Diecezjach Rieti i Ascoli Piceno, jak również w regionach Lazio, Umbria i Marche o...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 31 sierpnia 2016 r. [Multimedia]     Kobieta cierpiąca na krwotok (por. Mt 9,20- 22), przechodząc przez tłum zbliżyła się do Jezusa, aby dotknąć frędzli Jego płaszcza. „Bo sobie mówiła: Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa” (w. 21). Myślała w ten sposób, ponieważ ożywiała ją wielka wiara i wielka nadzieja. Ta biedna kobieta była bowiem nie tylko chora, ale uważana za nieczystą, a w związku z tym...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka
KATECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 7 września 2016 r. [Multimedia]     Speaker: [Drodzy bracia i siostry, Jan Chrzciciel oczekując nadejścia Mesjasza przedstawił Go w swoim przepowiadaniu, jako sędziego, który oczyściwszy swój lud, zainauguruje Królestwo Boże, nagradzając dobrych a karząc złych. Głosił: „Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone” (Mt 3,10). Tymczasem publiczna działalność Pana Jezusa okazała się nie tyle...

Read more


Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA JUBILEUSZOWA 10 września 2016 r. [Multimedia]     Speaker: [Drodzy bracia i siostry, katechizmowe słowo „odkupienie” jest współcześnie rzadko używane. Jego treść wskazuje na najbardziej radykalne wyzwolenie, jakiego mógł dokonać Bóg dla nas, dla całej ludzkości i całego stworzenia. Dzisiejszy człowiek nie chce już myśleć o byciu wyzwolonym i zbawionym za sprawą interwencji Boga. Łudzi się swoją wolnością, jako siłą, przez którą może...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka
KATECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 14 września 2016 r. [Multimedia]     Speaker: [Drodzy bracia i siostry, usłyszeliśmy dzisiaj trzy konkretne wezwania, jakie Pan Jezus skierował do swoich uczniów: „Przyjdźcie do Mnie”, „weźcie moje jarzmo”, „uczcie się ode Mnie”. Zaprasza: przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni życiem, obciążeni problemami, zawiedzeni, zniechęceni, ubodzy. Zachęca nas byśmy w tym Roku Jubileuszu przyszli do Niego, by przeżyć nawrócenie serc, by...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papieźa Franciszka
KATECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 21 września 2016 r. [Multimedia]     Speaker: [Bracia i siostry, warto raz jeszcze przypomnieć sobie hasło Roku Jubileuszowego: „Miłosierni jak Ojciec”. Zechciejmy odczytać je w kontekście słów Pana Jezusa: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). To polecenie oznacza, że doświadczając Bożego miłosierdzia my także mamy okazywać innym miłość, współczucie, miłosierdzie. Nasza miłość...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka
KATECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 28 września 2016 r. [Multimedia]       Speaker: [„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Oto słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu. Są one konkretnym aktem przebaczenia. Spójrzmy na ten akt w kontekście reakcji dwóch złoczyńców, których ukrzyżowano wraz z Panem Jezusem. Pierwszy znieważał Go pełen rozpaczy: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw siebie i nas” (Łk 23,39). Jego wyrzut, to wołanie...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka
PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro Mercoledì, 5 ottobre 2016 [Multimedia]     Speaker: [Drodzy Bracia i Siostry! W końcu minionego tygodnia odbyłem podróż apostolską do Gruzji i Azerbejdżanu. Dziękuję Bogu, który pozwolił mi ją odbyć i ponawiam wyrazy wdzięczności dla władz cywilnych i religijnych tych krajów oraz wiernych za serdeczne przyjęcie. Starałem się umocnić tamtejszy Kościół w wierze oraz wesprzeć wspomniane narody w ich dążeniu do pokoju i braterstwa....

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka
PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Mercoledì, 12 ottobre 2016 [Multimedia]     Dzisiejsza katecheza otwiera cykl rozważań na temat uczynków miłosierdzia. Jedna z najpiękniejszych kart Ewangelii św. Mateusza przynosi nam nauczanie, które możemy uważać za swego rodzaju „testament Jezusa”. Jezus mówi, że za każdym razem, kiedy karmimy głodnych i poimy spragnionych, kiedy przyodziewamy osobę nagą i przyjmujemy obcego, kiedy odwiedzamy chorego albo więźnia, czynimy to Jemu samemu...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka
PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Mercoledì, 19 ottobre 2016 [Multimedia]     Speaker: [Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj uczynki miłosierdzia: głodnych nakarmić i spragnionych napoić. Media często informują nas o ludziach głodujących w różnych krajach i pozbawionych dostępu do wody. Podejmowane są kampanie pomocy, aby pobudzić świat do solidarności z nimi. Warto też pomyśleć o pomocy na rzecz potrzebujących, żyjących obok nas, których spotykamy na ulicy, lub pukających do...

Read more


Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA PAPA FRANCESCO UDIENZA GIUBILARE Sabato, 22 ottobre 2016 [Multimedia]   Speaker: Odwołując się do ewangelicznego spotkania Jezusa z Samarytanką, Ojciec Święty zwrócił uwagę na ważny aspekt miłosierdzia, jakim jest dialog. Dialog pozwala ludziom poznać się i zrozumieć wzajemne potrzeby, jest oznaką szacunku i miłości, ponieważ – nie pomijając różnic – może pomóc w poszukiwaniu wspólnego dobra i  w jego realizacji. Prawdziwy dialog wymaga...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka
KATECHEZA PAPIEŻA FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 26 października 2016 r. [Multimedia]     Speaker: [Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj kolejne uczynki miłosierdzia: przybyszów w dom przyjąć i nagich przyodziać. Polecił je nam Pan Jezus, mówiąc: „byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi a przyodzialiście mnie” (Mt 25, 35-36). Jako zadanie są one wyjątkowo aktualne w naszych czasach, kiedy wojny, brak środków do życia, zmuszają wielu ludzi do opuszczenia...

Read more


Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka

Audiencja Generalna Katecheza Papiźea Franciszka
KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA AUDIENCJA GENERALNA 9 listopada 2016 r. [Multimedia]     Nawiedzać chorych i więźniów… Przez te uczynki miłosierdzia Pan zachęca nas do szczególnego dzielenia się z innymi. Chodzi o poświęcenie czasu i uwagi osobom skazanym przez sytuację na samotność. Człowiek chory często czuje się samotny. Wizyta, uśmiech, trochę czułości, uścisk dłoni to proste gesty, ale bardzo ważne dla ludzi, którzy czują się pozostawieni samym sobie. Ileż osób poświęca...

Read more


Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA PAPA FRANCESCO UDIENZA GIUBILARE Sabato, 12 novembre 2016 [Multimedia]     Speaker: [Drodzy bracia i siostry, w tej ostatniej audiencji jubileuszowej chciałbym przedstawić ważny aspekt miłosierdzia: włączanie. Bóg w swoim planie miłości nie chce nikogo wykluczać, ale wszystkich włączyć, tzn. uczynić nas swymi dziećmi, członkami swego Ciała, którym jest Kościół. Pan Jezus kieruje prawdziwie powszechną zachętę:...

Read more