Papieź Franciszek, Audiencja Jubileuszowa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

18-07-2016 Vatican.va

Mis. Convers.

NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

PAPIEŻ FRANCISZEK

AUDIENCJA JUBILEUSZOWA

Sobota, 18 kwietnia 2016 r.

[Multimedia]

 

Speaker:

[Drodzy bracia i siostry, po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus polecił Apostołom misję głoszenia światu orędzia nawrócenia iodpuszczenia grzechów. Są to dwa aspekty ilustrujące miłosierdzie Boga, który troszczy się o nas z miłością. Dzisiaj rozważymynawrócenie. Znamy ze Starego Testamentu przepowiadanie proroków, którzy nieustannie wzywali lud, by odwrócił się od złego postępowania, by powrócił do Boga, błagał Go o przebaczenie. Pan Jezus uczynił z nawrócenia pierwsze słowo swego przepowiadania: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). W porównaniu z nauczaniem proroków, położył On jeszcze większy nacisk na wewnętrzny wymiar nawrócenia, aby człowiek mógł stać się nowym stworzeniem. Przenikając ludzkie serca Chrystus pragnął, by ludzie czuli się pociągnięci miłością Boga i pobudzeni do przemiany swego życia. Wiedząc o tym, także my otwórzmy się na Jego miłosierdzie, by znaleźć prawdziwe życie i prawdziwą radość.]

Santo Padre:

Rivolgo il mio cordiale saluto ai pellegrini Polacchi. Oggi, di nuovo abbiamo ascoltato la raccomandazione di Gesù: “Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1, 15). È una raccomandazione seria, impegnativa e riguarda ciascuno. Che essa desti in noi il desiderio di cambiare la nostra vita. Rinnovati nello spirito, cerchiamo di essere per il mondo il fermento evangelico della verità, del perdono, della misericordia e della riconciliazione. Auguro a voi e ai vostri cari gli abbondanti frutti dell’Anno Giubilare e vi benedico di cuore.

Speaker:

[Słowo serdecznego pozdrowienia kieruję do pielgrzymów polskich. Dzisiaj ponownie usłyszeliśmy wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,  15). To poważne wezwanie, zobowiązujące, dotyczy każdego! Niech wzbudzi w nas pragnienie przemiany życia. Odnowieni w duchu bądźmy dla świata ewangelicznym zaczynem prawdy, przebaczenia, miłosierdzia i pojednania. Życzę wam oraz waszym bliskim obfitych owoców Roku Jubileuszowego i z serca błogosławię.]